Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alımı yapacağını duyurdu: Başvuru şartları ve tarihleri paylaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kamu İlan ve Bakanlık resmi sayfasından yayımlanan duyurularda, başvuru sürecinin ayrıntılarına yer verildi. 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru sürecine ilişkini yapılan açıklamada; “Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün saat 23:59’a kadar) alınacak.

Başvurmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer KapısıKamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler.” denildi. 

PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 5649 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir